Strážní služba

Cílem je chránit střežený objekt vůči násilí, poškození, vandalismu nebo zneužití. Strážní střeží objekt, vykonávají obchůzkovou činnost, používají vybrané technické prostředky a služební psy.

Objekty střežíme v souladu s provozním řádem, návštěvním řádem nebo plánem organizace výstavby a směrnicí pro výkon ostrahy. Strážní zamezí vjezdu nebo odjezdu vozidel a mechanizace, které k tomu nemají oprávnění. Zajistí, že do objektu nevstupují nepovolané osoby.

Obchůzky

Cílem obchůzek je průběžné sledování a rozbor bezpečnostní situace v objektu. Sledujeme stav a funkčnost technického a mechanického zabezpečení.
Obchůzková činnost je monitorována kontrolním obchůzkovým systémem komunikujícím v reálném čase, vybaveným poplachovým tísňovým tlačítkem. Dispečink SABS, tak průběžně kontroluje výkon ostrahy.

 

Evidence

Z důvodu dlouhodobého zajištění bezpečnosti se evidují různé události, například zaznamenáváme odjezdy a příjezdy vozidel do střeženého objektu, vstupy osob přístupovými systémy, sledujeme a vyhodnocujeme obrazové záznamy z kamerových systémů, apod.

Dohled

Dohledové centrum SABS nepřetržitě monitoruje bezpečnostní systémy instalované ve střeženém objektu. Obsluhu systémů zajišťují strážní.

 

Požár

Po vyhlášení požáru strážní neprodleně provedou požární preventivní prohlídku. Je-li v objektu zjištěn požár, okamžitě přivoláme Hasičský záchranný sbor. Dovoluje-li to situace, strážní se pokusí do příjezdu Hasičského záchranného sboru požár likvidovat.

Havárie

V případě havárie nebo jiné mimořádné události zajistíme včasnou přítomnost zachranných složek nebo pohotovostní servisní služby. Je-li to možné, strážní uzavřou hlavní uzávěry a jističe, abychom minimalizovali škody na zdraví a majetku zákazníka.

Narušení

Při narušení nebo přímém zjištění pachatele ve střeženém objektu přivoláme Policii ČR k ohledání místa činu nebo předání pachatele. Do příjezdu Policie ČR místo činu zabezpečíme a střežíme.
Rolovat nahoru