OCHRANA MAJETKU A OSOB

Střežíme chráníme zasahujeme

o nás

JSME POHOTOVÍ, SPOLEHLIVÍ, DŮSLEDNÍ, JSME

STRÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA SABS

Jiří Frank – SABS s.r.o. zajišťuje ochranu majetku a osob po celé České republice. Užívá ochrannou známku SABS.

Úspěšně jsme zajistili podmínky bezproblémového postupu výstavby řady dopravních staveb, provozu průmyslových společností a klidné bydlení našich klientů. Střežíme logistická centra, průmyslové areály, skladové haly, zařízení stavenišť, silniční a stavební stroje. Chráníme rodinné domy a rezidence. Máme přehled o nejoblíbenějších produktech našich klientů.

SABS

Od roku 1991 Vám nabízíme vysoký standard služeb, vstřícnost, osobní přístup a komplexní řešení ochrany majetku.

SABS založil v roce 1991 Jiří Frank s cílem poskytovat bezpečnostní služby přesně, spolehlivě a důsledně. V roce 1997 rodinná firma rozšířila nabídku o služby pultu centralizované ochrany. Od roku 2003 je Jiří Frank – SABS společností s ručením omezeným.

Služby provádíme v podmínkách systému managementu, který je ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2008.

Komunikace s námi je jednoduchá, srozumitelná a vstřícná.

Ochranu majetku svěřte nám a soustřeďte se na úspěšný profesní
a příjemný soukromý život

TÝM

Vybíráme ty nejlepší lidi, kteří dokážou zajistit našim klientům dokonalé služby

Všichni pracovníci SABS dosáhli odborné způsobilosti. Pravidelně absolvují odbornou přípravu, školení o požární ochraně a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jsou řádně vystrojeni, vyzbrojeni a vybaveni dorozumívacími prostředky. Společníci SABS aktivně řídí provoz společnosti a kontrolují poskytované služby.

Upřednostňujeme, ctíme a podporujeme morální chování. Při spolupráci s námi oceníte vstřícný a profesionální přístup našich pracovníků.

Dohlížíme, zasahujeme, sloužíme, chráníme

 

VIZE

Smyslem naší činnosti je dlouhodobě snižovat rizika vzniku škod ve chráněných objektech.

Vzděláváme se, sledujeme vývoj a ověřujeme možnosti využití nových bezpečnostních technologií a systémů.

Předvídáme, zavádíme a přizpůsobujeme se změnám. Máme přehled o novinkách a vznikajících trendech. Poskytujeme osobní poradenství pro nejefektivnější řešení bezpečnostních služeb.

Důsledně děláme vše pro to, abychom nejlépe ochránili to, co je předmětem Vašeho zájmu a zadání.

Spolehlivě zpracováváme přijaté signály a data. Kontrolu chráněných objektů provádíme rychle a pečlivě. Vedeme přehlednou dokumentaci služeb. Svou činnost průběžně vyhodnocujeme, výsledky využíváme ve svůj a především ve prospěch klienta.

Odměnou je pro nás stálý, spokojený a seriózní zákazník

 

Bezpečnostní služby

Chráníme Vás svědomitě

Výjezd při mimořádné události zdarma

Je-li kontrolním výjezdem zjištěna nutnost zajistit v chráněném objektu přítomnost Policie ČR, Hasičského záchranného sboru nebo Zdravotní záchranné služby, provádíme tento výjezd bezplatně.

Výjezd na tísňový signál

Kontrolní výjezd na tísňový signál nelze odvolat, to znamená, že místo vyhlášení tísně výjezdová skupina SABS vždy prověří. Zda byl tísňový signál vyvolán v nouzi, za smluvených podmínek ověřujeme kontrolou obrazu nebo videozáznamu ze střeženého objeku. Kontrola obrazu a videozáznamu je zahrnuta v ceně za střežení objektu a neúčtujeme za ni žádný další poplatek!

Vyloučení výjezdu kontrolou obrazu

Vyloučení náhodně vyvolaných poplachů se provádí kontrolou pravdivosti přijatého signálu, například obrazu nebo videozáznamu z chráněného prostoru. Kontrola obrazu a videozáznamu pro zjištění příčiny poplachu je zahrnuta v ceně za střežení objektu a neúčtujeme za ni žádný další poplatek!

Odvolaný výjezd zdarma

Kontrolní výjezd na poplach, který si klient způsobil sám při obsluze systému, lze za smluvených podmínek odvolat. Výjezdová skupina SABS je z výjezdu stažena a výjezd není zpoplatněn.

DOHLÍŽÍME, ZASAHUJEME, SLOUŽÍME, CHRÁNÍME

Kontaktujte nás

Najdete nás

  • Adresa: Podnikatelská 553, Praha 9 - Běchovice
  • Dispečink SABS: (+420) 602 363 306, 603 290 643, 608 762 668

Jiří Frank – SABS s.r.o.
IČ : 270 87 328
DIČ : CZ27087328
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 95296

Přejete si