OCHRANA MAJETKU A OSOB

POHOTOVĚ SPOLEHLIVĚ DŮSLEDNĚ

O nás

JSME POHOTOVÍ, SPOLEHLIVÍ, DŮSLEDNÍ, JSME

STRÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA SABS

Jiří Frank – SABS s.r.o. zajišťuje ochranu majetku a osob po celé České republice. Užívá ochrannou známku SABS.

Úspěšně jsme zajistili podmínky bezproblémového postupu výstavby řady dopravních staveb, provozu průmyslových společností a klidné bydlení našich klientů. Střežíme logistická centra, průmyslové areály, skladové haly, zařízení stavenišť, silniční a stavební stroje. Chráníme rodinné domy a rezidence. Máme přehled o nejoblíbenějších produktech našich klientů.

SABS

Nabízíme Vám vysoký standard služeb, vstřícnost, osobní přístup a komplexní řešení ochrany majetku.

SABS založil v roce 1991 Jiří Frank s cílem poskytovat bezpečnostní služby přesně, spolehlivě a důsledně. V roce 1997 rodinná firma rozšířila nabídku o služby pultu centralizované ochrany. Od roku 2003 je Jiří Frank – SABS společností s ručením omezeným.

Služby provádíme v podmínkách systému managementu, který je ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2008.

Komunikace s naší společností je jednoduchá, srozumitelná a vstřícná.

Ochranu majetku svěřte nám a soustřeďte se na úspěšný profesní
a příjemný soukromý život

TÝM

Vybíráme ty nejlepší lidi, kteří dokážou zajistit našim klientům dokonalé služby

Všichni pracovníci SABS dosáhli odborné způsobilosti. Pravidelně absolvují odbornou přípravu, školení o požární ochraně a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jsou řádně vystrojeni, vyzbrojeni a vybaveni dorozumívacími prostředky. Společníci SABS aktivně řídí provoz společnosti a kontrolují poskytované služby.

Upřednostňujeme, ctíme a podporujeme morální chování. Při spolupráci s námi oceníte vstřícný a profesionální přístup našich pracovníků.

Dohlížíme, zasahujeme, sloužíme, chráníme

 

VIZE

Významem naší činnosti je dlouhodobě snižovat rizika vzniku škod ve chráněných objektech.

Vzděláváme se, sledujeme vývoj a ověřujeme možnosti využití nových bezpečnostních technologií a systémů.

Předvídáme, zavádíme a přizpůsobujeme se změnám. Máme přehled o novinkách a vznikajících trendech. Poskytujeme osobní poradenství pro nejefektivnější řešení bezpečnostních služeb.

Důsledně děláme vše pro to, abychom nejlépe ochránili to, co je předmětem Vašeho zájmu a zadání.

Spolehlivě zpracováváme přijaté signály a data. Kontrolu chráněných objektů provádíme rychle a pečlivě. Vedeme přehlednou dokumentaci služeb. Svou činnost průběžně vyhodnocujeme, výsledky využíváme ve svůj a především ve prospěch klienta.

Odměnou je pro nás stálý, spokojený a seriózní zákazník

 

Bezpečnostní služby

Chráníme Vás svědomitě

Výjezd při mimořádné události zdarma

Je-li kontrolním výjezdem zjištěna nutnost zajistit v chráněném objektu přítomnost Policie ČR, Hasičského záchranného sboru nebo Zdravotní záchranné služby, provádíme tento výjezd bezplatně.

Výjezd na tísňový signál

Kontrolní výjezd na tísňový signál nelze odvolat, to znamená, že místo vyhlášení tísně výjezdová skupina SABS vždy prověří. Zda byl tísňový signál vyvolán v nouzi, za smluvených podmínek ověřujeme kontrolou obrazu nebo videozáznamu ze střeženého objeku. Kontrola obrazu a videozáznamu je zahrnuta v ceně za střežení objektu a neúčtujeme za ni žádný další poplatek!

Vyloučení výjezdu kontrolou obrazu

Vyloučení náhodně vyvolaných poplachů se provádí kontrolou pravdivosti přijatého signálu, například obrazu nebo videozáznamu z chráněného prostoru. Kontrola obrazu a videozáznamu pro zjištění příčiny poplachu je zahrnuta v ceně za střežení objektu a neúčtujeme za ni žádný další poplatek!

Odvolaný výjezd zdarma

Kontrolní výjezd na poplach, který si klient způsobil sám při obsluze systému, lze za smluvených podmínek odvolat. Výjezdová skupina SABS je z výjezdu stažena a výjezd není zpoplatněn.

DOHLÍŽÍME, ZASAHUJEME, SLOUŽÍME, CHRÁNÍME

Technologie pro dohledová centra

Přijímač dle SIA DC-09

Nabízíme unikátní technologii, software určený dohledovým a poplachovým přijímacím centrům. HANA–IPR1-ARC je přijímač požárních a bezpečnostních informací dle SIA DC-09. Může sloužit jako přijímač dat k následnému zpracování v dohledových aplikacích např. Matylda, Radom, NAM nebo jako samostatné dohledové centrum v režimu server-klient. Splňuje vysoké nároky a světové parametry kladené na dohledová centra normami SIA, CENELEC, ČSN.

Jedinečnost technologie spočívá v

SIA DC-09, moderním velmi dobře zabezpečeném protokolu. Je využíván předními světovými výrobci zařízení PTZS, EPS a systémů přivolání pomoci. Rozšiřuje se do oblasti kombinovaných a integrovaných systémů.

Používá nejmodernější metodu šifrování zpráv AES-CBC, zatím nerozšifrovatelné 100 počítači v čase kratším než 60 hodin.
Každý objekt může mít svůj šifrovací klíč.
Odolává falešným zprávám (tzv. playbacku) pomocí autentizace každé zprávy, časové značky a prefixů přijímače a linky.
Ke komunikaci využívá Internet protokol IP. Objektová zařízení mohou používat UDP nebo TCP protokol pro přenos zpráv o událostech v objektu.
Vnitřní zprávy o události v objektu lze přenášet několika různými kominkačními protokoly: Franklin, Sescoa 4/2, ADM-CID, SIA –DCS, VdS…

Umožňuje synchronizaci časů objektových zařízení s přijímačem.

Rozšiřuje informace z objektových vysílačů o parametry popisující kvalitu přípojných sítí.
Splňuje požadavek dvou nezávislých komunikačních cest z objektového zařízení do přijímacího centra.

Zpracovává zprávy přenášené sběrniceni servisních zařízení a systémů. Informace mohou být i z oblasti servisní a technologické (výtahy, garáže, fyzická straha objektů, teplota vody).
Vytváří XML dokument o výjezdech zásahové jednotky, vhodné pro zpracování v účetnictví.

Snadné intuitivní ovládání, komfortní dispečerské pracoviště

Monitoruje bezpečnostní systémy vyžadující okamžitou reakci

 • poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
 • elektrickou požární signalizaci
 • kamerové systémy
 • systémy kontroly vstupů
 • systémy přivolání pomoci
 • kombinované a integrované systémy

Maximální rychlost zpracování dat, jasně stanovená priorita

 1. Čas
  • přenosu signálu
  • ověření signálu
  • zpracování signálu
  • vyhodnocení signálu
  • předání signálu k reakci
 2. Poplachové signály týkající se požárního poplachu, ochrany života nebo napadení osob
 3. Poplachové signály týkající se ochrany majetku nebo ochrany proti nedovolenému vniknutí do objektu
 4. Poplachové signály z ostatních poplachových systémů
 5. Poruchové signály ze systémů ochrany života a majetku
 6. Poruchové signály z ostatních poplachových systémů
 7. Informace z nepoplachových systémů a aplikací, které nejsou uvažovány především k ochraně života a majetku, například informace o teplotě, stavu vody, správy budov, osvětlení, apod.

K přenosu signálů využívá

 • Ethernet
 • GPRS
 • Kabelové telefonní linky
 • Rádiové sítě
 • SMS

Zpracování dat z posledních modelů i historických ústředen

 • SIA DC-09
 • SIA DC–05 (Ademco Contact ID)
 • SIA DC-03 (rozšířená o UTF-8)
 • Ademco Express (4+2)
 • Silent Knight (4+2)
 • Sescoa
 • Franklin
 • a další

Komunikátory s protokolem SIA DC-09 na českém trhu

 • TWINCOM IP/GPRS komunikátor pro bezpečnostní systémy
  • objektové zařízení určené pro přenos událostí pomocí TCP/IP protokolů
  • přenos dle TNI 33 4592
  • ethernetové rozhraní
  • GSM/GPRS modul
  • online vícecestné spojení s DPPC. Výrobce ATIS group s.r.o.
 • komunikátor ústředen TECNOALARM
 • komunikátor ústředen SILENTRON
 • komunikátor ústředen JABLOTRON řada JA-106 a výš
 • komunikátor ústředen SATEL
 • komunikátory EPS ústředen
 • a další

Nejmodernější všestranný protokol SIA DC-09

Zpracováno dle TNI 33 4592

SIA DC-09

Zkoušky

Profesní kvalifikace

Ostrahu majetku a osob mohou v souladu s obecně závaznými právními předpisy vykonávat pouze osoby splňující odbornou způsobilost pro výkon této činnosti. Tu lze získat vykonáním zkoušky profesní kvalifikace.

Strážný

Strážný provádí podle pokynů a instrukcí jednoduché činnosti k zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob se zvýšeným rizikem pracovního úrazu a podílí se na vymezených pracích s malou návazností na další činnosti.

Detektiv koncipient

Detektiv koncipient spolupracuje při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Shromažďuje informace o důkazech a spolupracuje při zajišťování ochrany majetku a osob.

Pracovník dohledového centra

Pracovník dohledového centra zajišťuje ochranu majetku, osob a oprávněných zájmů podle instrukcí v návaznosti na činnost organizačních celků, vyžadujících specifické znalosti a dovednosti.

Kontaktujte nás

Najdete nás

 • Adresa: Podnikatelská 553, Praha 9 - Běchovice
 • Telefon: (+420) 286 019 902
 • Dispečink SABS: (+420) 602 363 306

IČ : 270 87 328
DIČ : CZ27087328
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 95296

Přejete si


Rolovat nahoru