OCHRANA MAJETKU A OSOB

Střežíme, chráníme 30 let

o nás

JSME POHOTOVÍ, SPOLEHLIVÍ, DŮSLEDNÍ, JSME

STRÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA SABS

Jiří Frank – SABS s.r.o. zajišťuje ochranu majetku a osob po celé České republice. Užívá ochrannou známku SABS.

Úspěšně jsme zajistili podmínky bezproblémového postupu výstavby řady dopravních staveb, provozu průmyslových společností a klidné bydlení našich klientů. Střežíme logistická centra, průmyslové areály, skladové haly, zařízení stavenišť, silniční a stavební stroje. Chráníme rodinné domy a rezidence. Máme přehled o nejoblíbenějších produktech našich klientů.

SABS

Od roku 1991 Vám nabízíme vysoký standard služeb, vstřícnost, osobní přístup a komplexní řešení ochrany majetku.

SABS založil v roce 1991 Jiří Frank s cílem poskytovat bezpečnostní služby přesně, spolehlivě a důsledně. V roce 1997 rodinná firma rozšířila nabídku o služby pultu centralizované ochrany. Od roku 2003 je Jiří Frank – SABS společností s ručením omezeným.

Služby provádíme v podmínkách systému managementu, který je ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2008.

Komunikace s námi je jednoduchá, srozumitelná a vstřícná.

Ochranu majetku svěřte nám a soustřeďte se na úspěšný profesní
a příjemný soukromý život

TÝM

Vybíráme ty nejlepší lidi, kteří dokážou zajistit našim klientům dokonalé služby

Všichni pracovníci SABS dosáhli odborné způsobilosti. Pravidelně absolvují odbornou přípravu, školení o požární ochraně a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jsou řádně vystrojeni, vyzbrojeni a vybaveni dorozumívacími prostředky. Společníci SABS aktivně řídí provoz společnosti a kontrolují poskytované služby.

Upřednostňujeme, ctíme a podporujeme morální chování. Při spolupráci s námi oceníte vstřícný a profesionální přístup našich pracovníků.

Dohlížíme, zasahujeme, sloužíme, chráníme

 

VIZE

Smyslem naší činnosti je dlouhodobě snižovat rizika vzniku škod ve chráněných objektech.

Vzděláváme se, sledujeme vývoj a ověřujeme možnosti využití nových bezpečnostních technologií a systémů.

Předvídáme, zavádíme a přizpůsobujeme se změnám. Máme přehled o novinkách a vznikajících trendech. Poskytujeme osobní poradenství pro nejefektivnější řešení bezpečnostních služeb.

Důsledně děláme vše pro to, abychom nejlépe ochránili to, co je předmětem Vašeho zájmu a zadání.

Spolehlivě zpracováváme přijaté signály a data. Kontrolu chráněných objektů provádíme rychle a pečlivě. Vedeme přehlednou dokumentaci služeb. Svou činnost průběžně vyhodnocujeme, výsledky využíváme ve svůj a především ve prospěch klienta.

Odměnou je pro nás stálý, spokojený a seriózní zákazník

 

Bezpečnostní služby

Chráníme Vás svědomitě

Výjezd při mimořádné události zdarma

Je-li kontrolním výjezdem zjištěna nutnost zajistit v chráněném objektu přítomnost Policie ČR, Hasičského záchranného sboru nebo Zdravotní záchranné služby, provádíme tento výjezd bezplatně.

Výjezd na tísňový signál

Kontrolní výjezd na tísňový signál nelze odvolat, to znamená, že místo vyhlášení tísně výjezdová skupina SABS vždy prověří. Zda byl tísňový signál vyvolán v nouzi, za smluvených podmínek ověřujeme kontrolou obrazu nebo videozáznamu ze střeženého objeku. Kontrola obrazu a videozáznamu je zahrnuta v ceně za střežení objektu a neúčtujeme za ni žádný další poplatek!

Vyloučení výjezdu kontrolou obrazu

Vyloučení náhodně vyvolaných poplachů se provádí kontrolou pravdivosti přijatého signálu, například obrazu nebo videozáznamu z chráněného prostoru. Kontrola obrazu a videozáznamu pro zjištění příčiny poplachu je zahrnuta v ceně za střežení objektu a neúčtujeme za ni žádný další poplatek!

Odvolaný výjezd zdarma

Kontrolní výjezd na poplach, který si klient způsobil sám při obsluze systému, lze za smluvených podmínek odvolat. Výjezdová skupina SABS je z výjezdu stažena a výjezd není zpoplatněn.

DOHLÍŽÍME, ZASAHUJEME, SLOUŽÍME, CHRÁNÍME

Technologie pro dohledová centra

Přijímač dle SIA DC-09

Nabízíme unikátní software pro dohledová a poplachová přijímací centra ANEMAT. ARC-IPR-GA je multifunkční přijímač požárních a bezpečnostních informací. Může sloužit jako přijímač dat k následnému zpracování v dohledových aplikacích např. Matylda, Radom, NAM nebo jako samostatné dohledové centrum v režimu server-klient.

Vyjímečnost technologie ANEMAT spočívá

v analyzátoru přijímaných zpráv protokolem SIA DC-09 s obsahem protokolů událostí typu SIA DC-05 (Ademco Contact ID), SIA DC-03 (rozšířená o UTF-8), Ademco Express (4+2), Silent Knight (4+2).

Splňuje normy a jejich revize pro komunikaci ústředen poplachových systémů s dohledovými a poplachovými přijímacími centry (DPPC) vydané předními světovými bezpečnostními asociacemi. ANSI/SIA (Security Industry Association) vydávající normy používané v USA, Kanadě, Austrálii a Číně. BSIA (British Security Industry Association) vydává normy používané ve Velké Británii. Splňuje normy EN, ČSN a TNI platné v České republice.

Protokol SIA DC-09 je moderní, velmi dobře zabezpečený protokol pomocí šifrování AES-CBC (FIPS). Je využíván předními světovými výrobci PTZS a EPS. Rozšiřuje se do oblasti integrovaných systémů.

V protokolu SIA DC-09 lze odesílat informace ze zařízení asistivních technologií do DPPC. Přijímač zpracuje komunikaci a předá tyto informace určenému cíli (lékaři, rodině). Stejným způsobem zpracovává zprávy přenášené sběrniceni servisních zařízení a systémů z oblasti servisní a technologické (výtahy, garáže, fyzická ostraha objektů, teplota vody).

Snadné intuitivní ovládání, komfortní dispečerské pracoviště

Monitoruje bezpečnostní systémy vyžadující okamžitou reakci

 • poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
 • elektrickou požární signalizaci
 • kamerové systémy
 • systémy kontroly vstupů
 • systémy přivolání pomoci
 • kombinované a integrované systémy

Jasně stanovená priorita a rychlost zpracování dat

 1. Čas
  • přenosu signálu
  • ověření signálu
  • zpracování signálu
  • vyhodnocení signálu
  • předání signálu k reakci
 2. Poplachové signály týkající se požárního poplachu, ochrany života nebo napadení osob
 3. Poplachové signály týkající se ochrany majetku nebo ochrany proti nedovolenému vniknutí do objektu
 4. Poplachové signály z ostatních poplachových systémů
 5. Poruchové signály ze systémů ochrany života a majetku
 6. Poruchové signály z ostatních poplachových systémů
 7. Informace z nepoplachových systémů a aplikací, které nejsou uvažovány především k ochraně života a majetku, například informace o teplotě, stavu vody, správy budov, osvětlení, apod.

Využívá tyto přenosové cesty

     • Ethernet
     • GPRS
     • Telefonní linka
     • Radiová síť
     • Wifi
     • LTE
     • Opt (LIFI)

Zpracování dat z posledních modelů i historických ústředen

Protokol určuje způsob zpracování vlastní zprávy.

   • ADM-CID Ademco Contact ID dle SIA DC-05
   • TEX-CID protokol CID dle British SIA
   • SIA-DCS SIA protokol dle SIA DC-03
   • SIA-JAB upravený protokol dle výrobce Jablotron
   • SIA-TEX upravený protokol dle výrobce Texecom
   • SIA-TCA upravený protokol dle výrobce Tecnoalarm
   • ADM-42E protokol Ademco 4+2 extended
   • SIA-PUL protokol 4+2
   • GRE-42E protokol radiové sítě Elektronreg
   • GRE-CID protokol radiové sítě Elektronreg

Zařízení s protokolem SIA DC-09 na českém trhu

 • Komunikátor TWINCOM určený pro vysoká rizika (certifikace DP4)
 • Ústředny výrobce TECNOALARM (Itálie)
 • Ústředny výrobce TEXECOM (Velká Británie)
 • Ústředny výrobce JABLOTRON řady JA 100 – JA 107
 • Ústředny výrobce SATEL (Polsko)
 • spolupracuje s přijímačem Paradox IPRS 7

Nejmodernější všestranný protokol SIA DC-09

Data jsou přijímána a zpracována dle SIA DC-09 – revize 2013 a TNI 33 4592

SIA DC-09

Zkoušky

Profesní kvalifikace

Ostrahu majetku a osob mohou v souladu s obecně závaznými právními předpisy vykonávat pouze osoby splňující odbornou způsobilost pro výkon této činnosti. Tu lze získat vykonáním zkoušky profesní kvalifikace.

Strážný

Strážný provádí podle pokynů a instrukcí jednoduché činnosti k zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob se zvýšeným rizikem pracovního úrazu a podílí se na vymezených pracích s malou návazností na další činnosti.

Detektiv koncipient

Detektiv koncipient spolupracuje při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Shromažďuje informace o důkazech a spolupracuje při zajišťování ochrany majetku a osob.

Pracovník dohledového centra

Pracovník dohledového centra zajišťuje ochranu majetku, osob a oprávněných zájmů podle instrukcí v návaznosti na činnost organizačních celků, vyžadujících specifické znalosti a dovednosti.

Kontaktujte nás

Najdete nás

 • Adresa: Podnikatelská 553, Praha 9 - Běchovice
 • Dispečink SABS: (+420) 602 363 306, 603 290 643, 608 762 668

IČ : 270 87 328
DIČ : CZ27087328
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 95296

Přejete si