Klientská zóna

Vítáme Vás v sekci určené klientům SABS

Zde najdete editovatelný dotazník/formulář „Údaje pro komunikaci s dispečinkem SABS“, pro zadání a změnu informací, které potřebujeme znát ke splnění předmětu smlouvy, kontakty, aktuální ceník služeb a způsob platby.

Formulář

Dovolujeme si Vás požádat o úplné a správné vyplnění dotazníku „Údaje pro komunikaci s dispečinkem SABS“, týkajícího se informací, které potřebujeme znát ke splnění předmětu smlouvy a odeslání nebo vrácení zpět dispečinku SABS bez zbytečného odkladu.

Formulář-1.stranaFormulář-2.stranaPokyny

Kontakty

Pavel Tesař

Dispečink SABS

Ceník

Je-li kontrolním výjezdem zjištěna nutnost zajistit v chráněném objektu přítomnost Policie ČR, Hasičského záchranného sboru nebo Zdravotní záchranné služby, provádíme tento výjezd bezplatně.

Kontrolní výjezd na tísňový signál nelze odvolat, to znamená, že místo vyhlášení tísně výjezdová skupina SABS vždy prověří. Zda byl tísňový signál vyvolán v nouzi, za smluvených podmínek ověřujeme kontrolou obrazu nebo videozáznamu ze střeženého objeku. Kontrola obrazu a videozáznamu je zahrnuta v ceně za střežení objektu a neúčtujeme za ni žádný další poplatek!

Vyloučení náhodně vyvolaných poplachů se provádí kontrolou pravdivosti přijatého signálu, například obrazu nebo videozáznamu z chráněného prostoru. Kontrola obrazu a videozáznamu pro zjištění příčiny poplachu je zahrnuta v ceně za střežení objektu a neúčtujeme za ni žádný další poplatek!

Kontrolní výjezd na poplach, který si klient způsobil sám při obsluze systému, lze za smluvených podmínek odvolat. Výjezdová skupina SABS je z výjezdu stažena a výjezd není zpoplatněn.

 1. Všechny práce, služby, montáže, dodávky materiálu a revize dodávané STRÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBOU Jiří Frank – SABS s.r.o. jsou za úhradu, pokud smlouva nebo tento ceník výslovně nestanoví jinak.
 2. Cena služeb se řídí smlouvou o poskytování služeb.
 3. Ceny dodávek a montáží poplachových systémů jsou fakturovány v souladu s cenovou nabídkou dle skutečně provedených prací a dodaných prvků systému.
 4. Ceny dodávek a montáží poplachových přenosových zařízení jsou fakturovány dle cenové nabídky.
 5. Ceny rádiových vysílačů a jejich součástí jsou fakturovány dle aktuálního ceníku RADOM s.r.o.
 6. Poplatky za elektronickou komunikaci ze zapůjčené SIM karty v poplachovém přenosovém zařízení jsou klientovi pravidelně přeúčtovávány na základě vyúčtování operátorem GSM sítě.
 7. Cena za kontrolní výjezd na místo vyhlášení poplachu činí 500,-Kč.
 8. Cena za kontrolní výjezd na místo vyhlášení tísňového poplachového stavu činí 1000,-Kč.
 9. Cena za preventivní kontrolu rodinného domu v oblasti vymezené dojezdovým časem 15 minut za běžného provozu od stanoviště výjezdové skupiny je 190,- Kč.
 10. Cena za preventivní kontrolu komerčního objektu je smluvní a je uvedena ve smlouvě o poskytování služeb (cena závisí na rozsahu prováděné kontroly).
 11. Cena za tištěný výpis z archivu dohledového a poplachového přijímacího centra za uplynulý kalendářní měsíc pro potřeby klienta činí 150,- Kč.
 12. Cena servisních prací činí 560,- Kč za každou započatou hodinu práce servisního technika.
 13. Cena za dopravu činí 9,- Kč za každý kilometr.
 14. Ceny dodávaného materiálu jsou fakturovány v aktuálních obvyklých cenách dle ceníku subdodavatelů.
 15. Cena za mimořádnou pohotovostní fyzickou ostrahu objektu činí 300,- Kč za každou započatou hodinu výkonu ostrahy jednoho bezpečnostního pracovníka, není-li ve smlouvě o poskytování služeb uvedeno jinak.

Výše stanovené ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude účtována v zákonem stanovené výši a jsou platné od 1.1.2022.

Způsob platby

Služby je možné platit měsíčně, čtvrtletně vždy k poslednímu dni účtovaného období se splatností 14 kalendářních dnů nebo dopředu na kalendářní rok. Lze je platit na základě faktur nebo splátkového kalendáře. Daňový doklad obdržíte elektronicky nebo poštou. Elektronickou fakturu Vám pošleme v PDF a podnikajícím osobám do účetnictví i v ISDOC.

Pro trvalý příkaz použijte variabilní symbol uvedený ve smlouvě, je shodný s číslem smlouvy. Způsob platby lze kdykoliv změnit. To, která varianta Vám lépe vyhovuje nám vždy sdělte písemně, stačí e-mailem.

Pozor při zadávání čísla účtu, obsahuje předčíslí 35. Číslo účtu: 35-78620277/0100.

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, spory vyplývající ze smlouvy o strážních a bezpečnostních službách, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, řešit mimosoudně. Spotřebitel může v takovém případě podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

Velmi si vážíme toho, že využíváte služeb SABS. Snažíme se, aby pro Vás byly těmi nejkomfortnějšími.