Bezpečnostní analýza

Posuzujeme stávající stav zabezpečení objektu nejčastěji proti riziku odcizení, vandalismu a vzniku požáru a stanovíme opatření ke zlepšení bezpečnosti ve střeženém objektu.

Na základě prohlídky objektu jsou zhodnocena současná bezpečnostní opatření proti riziku odcizení a vandalismu, popřípadě vzniku požáru a navržena konkrétní opatření ke zvýšení bezpečnosti objektu.

Bezpečnostní průzkum

Bezpečnostní průzkum provádíme s ohledem na působení jak vnějších tak i vnitřních vlivů, na úrovních perimetru, pláště a prostoru jednotlivých objektů. Identifikují se implementované prvky systémů na ochranu zdraví, života osob a majetku a bezpečnostní patření objektu. Sběr informací se provádí různými způsoby. Specifikuje se místo a druh posuzovaného objektu.

 

Určení hrozeb

požár
vloupání
krádež
krádež vynesením z provozovny
vandalismus
napadení osob
provozní havárie
poškození životního prostředí
nehody

Návrh na snížení bezpečnostních rizik

Navrhovaná opatření zohledňují členitost, rozvoj, časové vymezení užívání střeženého objektu a provozní režim. Rizika se hodnotí s ohledem na aktiva, hrozby a zranitelnost.

Úkolem je zvýšit bezpečnostní opatření objektu a včas je začlenit do výstavby, rekonstrukce nebo provozu střeženého objektu.