Strážní služba

Cílem je chránit střežený objekt vůči násilí, poškození, vandalismu nebo zneužití. Strážní střeží objekt, vykonávají obchůzkovou činnost, používají vybrané technické prostředky a služební psy.

Objekty střežíme v souladu s provozním řádem, návštěvním řádem nebo plánem organizace výstavby a směrnicí pro výkon ostrahy. Rozhodující je zadání klienta. Služba je nastavena pro předcházení rizikovým situacím, jejich kontrolu a řešení, které mohou v objektu nastat. Strážní primárně zamezí vjezdu nebo odjezdu vozidel a mechanizace, které k tomu nemají oprávnění. Zajistí, že do objektu nevstupují nepovolané osoby. Vykonávají požárně bezpečnostní dohled.

Obchůzky

Cílem obchůzek je průběžné sledování a rozbor bezpečnostní situace v objektu. Sledujeme stav a funkčnost technického a mechanického zabezpečení. Kontrolujeme nebezpečná a krizová místa.
Zjištěné nesrovnalosti proti obvyklému stavu se při obchůzce mimo jiné dokumentují. Obchůzková činnost je monitorována kontrolním obchůzkovým systémem komunikujícím v reálném čase, vybaveným poplachovým tísňovým tlačítkem. Dispečink SABS, tak průběžně kontroluje výkon ostrahy.

Evidence

Z důvodu dlouhodobého zajištění bezpečnosti se evidují a dokumentují různé události, například zaznamenáváme odjezdy a příjezdy vozidel do střeženého objektu, vstupy osob přístupovými systémy, sledujeme a vyhodnocujeme obrazové záznamy z kamerových systémů, atd.

Dohled

Dohledové centrum SABS nepřetržitě monitoruje bezpečnostní systémy instalované ve střeženém objektu. Zaznamenává události, komunikaci a archivuje veškerou dokumentaci. Obsluhu systémů zajišťují strážní. Dispečink SABS řídí a poskytuje podporu při řešení mimořádných událostí ve střeženém objektu. Komunikace s dispečinkem SABS je jednoduchá, srozumitelná a vstřícná.
 

 

Požár

Po vyhlášení požáru strážní neprodleně provedou požární preventivní prohlídku. Je-li v objektu zjištěn požár, okamžitě přivoláme Hasičský záchranný sbor. Dovoluje-li to situace, strážní se pokusí do příjezdu Hasičského záchranného sboru požár likvidovat.

Narušení

Při narušení nebo přímém zjištění pachatele ve střeženém objektu přivoláme Policii ČR k ohledání místa činu nebo předání pachatele. Do příjezdu Policie ČR místo činu zabezpečíme a střežíme.

O událostech ve střeženém objektu je klient informován smluveným způsobem.

Havárie

V případě havárie nebo jiné mimořádné události zajistíme včasnou přítomnost zachranných složek nebo pohotovostní servisní služby. Je-li to možné, strážní uzavřou hlavní uzávěry a jističe, abychom minimalizovali škody na zdraví a majetku zákazníka.

Stačí

si nás objednat. Krátkodobé zakázky provedeme na základě objednávky.

Pro trvalejší spolupráci Vám zpracujeme nabídku, provedeme bezpečnostní analýzu zabezpečení objektu, předložíme smlouvu a zpracujeme směrnici pro výkon ostrahy.

Provedené služby vyfakturujeme v listinné nebo elektronické podobě. Výhodou elektronické fakturace je bezproblémové doručení na Váš e-mail nebo jakémukoliv počtu Vámi zadaných příjemců.

Poskytneme Vám zpětnou vazbu, obratem, s fakturou nebo ve smluvené četnosti. Ze záznamů o službě, archivu událostí, kontrolních systémů a fotodokumentace.

Těší nás pracovat pro stálé, spokojené a seriózní klienty.