Strážní služba

Cílem je chránit střežený objekt vůči násilí, poškození, vandalismu nebo zneužití. Strážní střeží objekt, vykonávají obchůzkovou činnost, používají vybrané technické prostředky a služební psy.

Objekty střežíme v souladu s provozním řádem, návštěvním řádem nebo plánem organizace výstavby a směrnicí pro výkon ostrahy. Rozhodující je zadání klienta. Služba je nastavena pro předcházení rizikovým situacím, jejich kontrolu a řešení, které mohou v objektu nastat. Strážní primárně zamezí vjezdu nebo odjezdu vozidel a mechanizace, které k tomu nemají oprávnění. Zajistí, že do objektu nevstupují nepovolané osoby. Vykonávají požárně bezpečnostní dohled.

Obchůzky

Cílem obchůzek je průběžné sledování a rozbor bezpečnostní situace v objektu. Sledujeme stav a funkčnost technického a mechanického zabezpečení. Kontrolujeme nebezpečná a krizová místa.
Zjištěné nesrovnalosti proti obvyklému stavu se při obchůzce mimo jiné dokumentují. Obchůzková činnost je monitorována kontrolním obchůzkovým systémem komunikujícím v reálném čase, vybaveným poplachovým tísňovým tlačítkem. Dispečink SABS, tak průběžně kontroluje výkon ostrahy.

Evidence

Z důvodu dlouhodobého zajištění bezpečnosti se evidují a dokumentují různé události, například zaznamenáváme odjezdy a příjezdy vozidel do střeženého objektu, vstupy osob přístupovými systémy, sledujeme a vyhodnocujeme obrazové záznamy z kamerových systémů, atd.

Dohled

Dohledové centrum SABS nepřetržitě monitoruje bezpečnostní systémy instalované ve střeženém objektu. Zaznamenává události, komunikaci a archivuje veškerou dokumentaci. Obsluhu systémů zajišťují strážní. Dispečink SABS řídí a poskytuje podporu při řešení mimořádných událostí ve střeženém objektu. Komunikace s dispečinkem SABS je jednoduchá, srozumitelná a vstřícná.

 

 

Požár

Po vyhlášení požáru strážní neprodleně provedou požární preventivní prohlídku. Je-li v objektu zjištěn požár, okamžitě přivoláme Hasičský záchranný sbor. Dovoluje-li to situace, strážní se pokusí do příjezdu Hasičského záchranného sboru požár likvidovat.

Narušení

Při narušení nebo přímém zjištění pachatele ve střeženém objektu přivoláme Policii ČR k ohledání místa činu nebo předání pachatele. Do příjezdu Policie ČR místo činu zabezpečíme a střežíme.

Havárie

V případě havárie nebo jiné mimořádné události zajistíme včasnou přítomnost zachranných složek nebo pohotovostní servisní služby. Je-li to možné, strážní uzavřou hlavní uzávěry a jističe, abychom minimalizovali škody na zdraví a majetku zákazníka.
O událostech ve střeženém objektu je klient informován smluveným způsobem.

Stačí

si nás objednat. Krátkodobé zakázky provedeme na základě objednávky.

Pro trvalejší spolupráci Vám zpracujeme nabídku, provedeme bezpečnostní analýzu zabezpečení objektu, předložíme smlouvu a zpracujeme směrnici pro výkon ostrahy.

Provedené služby vyfakturujeme v listinné nebo elektronické podobě. Výhodou elektronické fakturace je bezproblémové doručení na Váš e-mail nebo jakémukoliv počtu Vámi zadaných příjemců.

Těší nás pracovat pro stálé, spokojené a seriózní klienty.

Rolovat nahoru