Dohledové centrum SABS

Zajišťujeme profesionální instalaci, kvalitní servisní služby, revize a dohled bezpečnostních systémů vyžadujících okamžitou reakci.

Dohledové  centrum SABS přijímá a zpracovává signály z poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), kamerových systémů, elektrické požární signalizace (EPS), systémů kontroly vstupů, systémů přivolání pomoci, kombinovaných a integrovaných systémů. Je homologováno pro střežení objektů s vyššími riziky a pro příjem signalizace požárů z EPS.

Přenos signálů

Pro příjem signálů využíváme vlastní rádiovou síť, Internet protokol IP, telefonní kabelovou síť, sítě GSM, GPRS. Použití sítí závisí na místních podmínkách, míře rizika a zákazníkově volbě.

Zpracování

Neprodleně vyhodnocujeme a ověřujeme všechny přijaté události a informace. Dispečink SABS vysílá výjezdovou skupinu a činí další opatření nutná k řešení události a ke snižení rizika vandalismu a útoku narušitelů v chráněném objektu.

V nouzi si přivoláte pomoc vyvoláním tísňového signálu

Aktivace tísňového tlačítka slouží pro přivolání pomoci, například při přepadení na benzínové pumpě, v restauraci, apod.
Dálkovým ovladačem si přivolají pomoc například starší osoby, které postihly náhlé vážné zdravotní komplikace.
Nátlakový kód využje klient pod nátlakem, je-li nucen deaktivovat bezpečnostní systém. Zadáním nátlakového kódu systém deaktivuje, siréna zůstane neaktivní, ale dohledové centrum obdrží informaci o tom, že klient je v nouzi.

Dispečink SABS

Závady a mimořádné události zjištěné ve střeženém objektu obratem oznámíme zákazníkovi. Zjištěné závady dokumentujeme.
Dohledové centrum SABS také dozoruje činnost výjezdové skupiny, monitoruje obchůzkové systémy a výkon ostrahy strážných ve střežených objektech.
Dohledové centrum SABS má zavedena a dodržuje ochranná opatření zajišťující nedotknutelnost zákaznických údajů před nepřátelskými činy nebo vlivy.
Rolovat nahoru