Výjezdová skupina SABS

Nestojíte o bezmoc a ponížení? Ve chráněných objektech zasahujeme pohotově, spolehlivě a důsledně.

Kontrolujeme Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Dubeček, Hájek, Horní Počernice, Horoušany, Horoušánky, Jenštejn, Jirny, Klánovice, Koloděje, Květnici, Nehvizdy, Nové Jirny, Radonice, Sibřinu, Šestajovice, Škvorec, Újezd nad Lesy, Úvaly, Zeleneč a jejich blízké okolí.

Podívejte se jak dlouho k Vám pojedeme

Provozujeme výjezdovou skupinu obsluhující východní okraj Prahy. Lokalita je vymezena dojezdovým časem do 15 minut z nejbližšího stanoviště ke chráněnému objektu. Pracovníci SABS střežené objekty znají a vědí přesně, kde se nacházejí. Z důvodu zamezení prodlení dispečink SABS po přijetí poplachové zprávy vysílá na místo vyhlášení poplachu výjezdovou skupinu. Kontrolní výjezd lze odvolat.

Výjezd

Kontrola a následné zajištění chráněného objektu se provádí s cílem minimalizovat ztráty na zdraví a majetku klienta. Nevykazuje-li střežený objekt viditelné stopy násilného vniknutí, je prověřeno jeho zajištění a uzamčení.
Zkontrolujeme oplocení, osoby a automobily nacházející se v bezprostřední blízkosti. Následně provedeme kontrolu střeženého objektu. Není-li objekt narušen, je prověřeno zajištění vrat, mříží, předokenních rolet, oken a uzamčení dveří zjistitelné z okolního terénu.
 

Zásah

Při narušení nebo přímém zjištění pachatele ve střeženém objektu přivoláme Policii ČR k ohledání místa činu nebo předání pachatele. Do příjezdu Policie ČR místo činu zabezpečíme a střežíme. Zákazníka informujeme.

Informování

Není-li zjištěno narušení, odešleme klientovi zprávu s informacemi kde došlo k vyhlášení poplachu, v kolik hodin  a o závadách zjištěných ve střeženém objektu. Zjištěné závady se dokumentují.

Preventivní kontroly objektu

Na přání provádíme preventivní kontroly chráněných nemovitostí. Nejčastěji je tato služba využívána po dobu pracovních cest nebo dovolených, ale také ke zvýšení úrovně ochrany elektronicky zajištěného majetku firmy. Kontrolu provádíme stejným způsobem jako při vyhlášení poplachu. Čas a počet preventivních kontrol dokládáme výpisem z kontrolního obchůzkového systému.

Dohlížíme, zasahujeme, sloužíme, chráníme